Onweer en blikseminslag

Brand kan vele oorzaken hebben. Beruchte brandveroorzakers zijn brandende kaarsen die per ongeluk omvallen of die te dicht bij een plant of gordijn staan, ‘vergeten’ smeulende sigarettenpeuken, elektrische apparaten waarin kortsluiting ontstaat, oververhitte opladers en accu’s, kinderen die met vuur spelen, verstopte schoorsteenkanalen en de vlam-in-de-pan tijdens het bereiden van een maaltijd. Om brand te voorkomen kunnen we zelf veel doen. Door bijvoorbeeld de schoorsteen jaarlijks uit te (laten) vegen, minimaliseren we de kans op een schoorsteenbrand. Verder is het van belang om altijd voorzichtig en alert te zijn!

[IMAGE=dSGvRgbyCV4P.jpg]

Onvoorspelbaarheid

[IMAGE=bZAfKjbCmodc.jpg]

Naast bovengenoemde brandveroorzakers die een bepaalde voorspelbaarheid hebben, waardoor het dus mogelijk is om preventieve maatregelen te nemen, hebben we ook te maken met brandveroorzakers die een onvoorspelbaar karakter hebben. Onder deze categorie vallen onder meer brandstichting (pyromanie) en blikseminslag. Brandstichting kunnen we misschien voorkomen door de pyromaan op tijd te betrappen, omdat we voortijdig voetstappen kunnen ontwaren. Hoewel een pyromaan wellicht geschikt schoeisel van licht materiaal, bijvoorbeeld Ecco Schoenen, zal dragen tijdens zijn poging tot het stichten van brand. De kans om een pyromaan op tijd te ontwaren is dan ook bijna nihil, vooral omdat hij vaak ‘s nachts actief is, terwijl wij heerlijk liggen te slapen. Blikseminslag is echter een vorm van natuurgeweld, waarop wij helemaal geen vat hebben. Bliksemschichten hebben een gigantisch grillig en onvoorspelbaar karakter en zijn volledig oncontroleerbaar.

Bliksemafleiders, 100% betrouwbaar?

De enige preventieve maatregel die we eventueel kunnen nemen tegen blikseminslag is ons huis te beveiligen met een bliksembeveiligingsinstallatie. Dit is misschien een dure grap, maar het kan ons voor veel onaangename schade behoeden. Hoewel? Ondanks dat zo’n bliksembeveiligingsinstallatie in staat is een inslag keurig naar de aarde toe te geleiden, blijkt het systeem toch niet helemaal waterdicht te zijn. Meteoroloog Wilfred Janssen is daarover heel duidelijk. Hij zegt dat een bliksemafleider het risico op inslag absoluut kan verminderen, maar dat het een eventuele blikseminslag nooit per definitie kan uitsluiten.

Onwillekeurig

Als we een bliksem aanschouwen, dan zien we duidelijk een hoofdweg met verschillende zijwegen, de zogenaamde vertakkingen. De vertakkingen zijn het minst geladen, maar kunnen desalniettemin kortsluiting veroorzaken en kortsluiting kan tot brand leiden. De hoofdroute van de bliksem is als grof geschut en vormt de meest riskante factor. Deze hoofdader slaat niet altijd op het hoogste punt, zoals vaak wordt verondersteld, maar pakt de weg van de minste weerstand. De inslag is dus onwillekeurig en de bliksem kan in principe overal inslaan. Een bliksemafleider geeft dus geen volledige veiligheidsgarantie.

Een vuurbol in huis

Sommige mensen hebben ooit een bolbliksem of vuurbol waargenomen. Dit is een mysterieus fenomeen. Vuurbollen kunnen het huis binnenkomen via het raam, de deur of de schoorsteen. De meeste vuurbollen doven vanzelf uit zonder schade aan te richten, terwijl een andere bolbliksem explodeert…Ook hier is geen zinnig woord over te zeggen. Kortom, onweer is een wispelturig en gevaarlijk natuurverschijnsel waar we met respect mee om moeten gaan.

mh-purity-lite