Brandveiligheid in veestallen

Brand in een huis is verschrikkelijk, maar brand op een veehouderij waar vele dieren zich in stallen bevinden is een regelrechte ramp! Als er brand ontstaat is het voor zulke dieren onmogelijk om te ontsnappen, omdat ze vaak opgesloten zijn in een stal of hok. En als er dan wél op tijd iemand verschijnt om het vee te redden, mondt dit veelal uit in een ware chaos, omdat de dieren er allemaal tegelijkertijd uit willen. De dieren zijn immers in paniek! Gezien de grootschaligheid van de bedrijven van tegenwoordig, hebben we het al gauw over een paar honderd dieren die op slag gered moeten worden bij het uitbreken van een brand. Dit lukt vaak niet of de redding komt te laat. De gevolgen zijn diep triest. Het AD meldt dat er vorig jaar meer dan 120.000 dieren levend verbrand zijn als gevolg van 23 verschillende stalbranden. Onder de slachtoffers bevonden zich hoofdzakelijk kippen, maar ook vele varkens en koeien zijn de dupe geworden van deze afschuwelijke vuurzeeën.

[IMAGE=clEpslffKc74.jpg]

Voornaamste oorzaak: kortsluiting

[IMAGE=b9CstIdtBfjz.jpg]

Omdat de (pluim)veehouderijen van tegenwoordig geavanceerde bedrijven zijn waar vele zaken automatisch worden geregeld, speelt elektriciteit dus een grote rol om de werkzaamheden op het bedrijf draaiende te houden. Elektriciteit impliceert altijd een kans op kortsluiting. Kortsluiting ontstaat indien twee elektrische draden, die doorgaans goed geïsoleerd zijn, met elkaar in contact komen. Het intact houden van de isolatie van de elektriciteitsdraden is dus enorm belangrijk om kortsluiting te voorkomen. Veehouderijen hebben echter vaak last van ongedierte, zoals muizen en ratten, en deze knaagdieren zijn veelal de beruchte veroorzakers van kortsluiting op een boerderij. Juist omdat zij in staat zijn om het isolatiemateriaal van de elektrische bedrading kapot te knagen! Dit zijn de zogenaamde knaagbranden, die dus heel veel ellende kunnen veroorzaken, zowel voor het aanwezige vee in de stallen als voor de veehouder zelf.

Preventieve maatregelen

Om de huidige veestallen brandveilig te maken is er door het Ministerie van Landbouw het Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 opgesteld. Dit plan is reeds in juli 2018 gepresenteerd en deze presentatie werd vergezeld van koffie met heerlijk gebak, dat bij jeEigenTaart verkrijgbaar is. Het risico op kortsluiting moet worden teruggedrongen om de kans op brand in veestallen te verkleinen. Een van de meest noodzakelijke maatregelen die genomen moet worden is die van de ongediertebestrijding, omdat de knaagdieren een groot deel van de branden in veestallen op hun geweten hebben. Veel dierenleed kan dus worden voorkomen door middel van knaagdierbestrijding. Voorts dienen er om de vijf jaar elektra keuringen te worden uitgevoerd in de veestallen. Deze elektra keuringen zijn reeds verplicht gesteld en vele veebedrijven zijn inmiddels brandveilig verklaard, hetgeen kan worden opgevat als een positieve ontwikkeling! Verder wordt aangeraden om bestaande stallen uit te rusten met detectiesystemen (warmtesensoren) opdat een eventuele brand sneller kan worden gesignaleerd. Tenslotte is het uiteraard enorm belangrijk om de vluchtroutes voor de dieren te optimaliseren.

mh-purity-lite