Koolmonoxidevergiftiging, een onderschat gevaar

Koolmonoxide is een gas dat we niet kunnen zien en ook niet kunnen ruiken. Als het geen gevaarlijk gas zou zijn, zouden deze eigenschappen geen enkel probleem opleveren. Maar helaas hebben we hier te maken met een giftig gas, dat een verstikkende uitwerking heeft, vooral in een slecht geventileerde ruimte. Daarom is het van levensbelang om op de hoogte te zijn van de sluipende gevaren van dit geniepige gas.

[IMAGE=c0lSLmbsqVCE.jpg]

Kolendamp

[IMAGE=dzMJWgdeIByy.jpg]

Koolstofmonoxide wordt scheikundig aangegeven met de formule CO. De C staat voor koolstof en de O staat voor zuurstof. CO is met andere woorden een anorganische verbinding van deze twee substanties. Koolmonoxide werd voorheen aangeduid met de naam kolendamp. Hoe ontstaat deze o zo gevaarlijke kolendamp? Voornamelijk door de onvolledige verbranding van bijvoorbeeld fossiele brandstoffen, zoals aardolie, steenkool en aardgas. De uitlaatgassen die vrijkomen door middel van verbrandingsmotoren zorgen dus voor verhoogde concentraties van koolmonoxide in de atmosfeer. Maar ook de onvolledige verbranding van hout (dat van nature enorm veel koolstof bevat) kan voor deze vorm van luchtvervuiling zorgen. Kortom, het risico op een teveel aan CO in de lucht wordt onder meer veroorzaakt door hout- en gaskachels, verwarmingsketels en geisers. Vooral als deze verbrandingstoestellen slecht afgesteld zijn, wordt de kans op een onvolledige verbranding des te groter. Het gevolg is een verhoogde concentratie van de beruchte kolendamp in de lucht. Het is dus ontzettend belangrijk om deze verbrandingstoestellen elk jaar goed te laten controleren door een deskundige op dit gebied. Dat kan er eventueel toe leiden dat oude verbrandingsapparaten vervangen moeten worden door nieuwere versies en dit kan een aardige duit gaan kosten. Gelukkig kunnen we bij Qeld.com terecht voor een zakelijke lening indien het om de veiligheid van een bedrijfspand gaat. Bedenk dat veiligheid vóór alles gaat!

Alarmerende signalen

Omdat koolmonoxide onzichtbaar is, moeten we alert zijn op andere waarneembare zaken die op een verhoogde CO concentratie in de atmosfeer kunnen duiden. Dit zijn bijvoorbeeld plotseling beslagen ramen. Maar ook gasvlammen die niet blauw branden maar in plaats daarvan juist gelig of oranjekleurig zijn, kunnen een indicatie zijn. Symptomen die wij zelf kunnen waarnemen zijn opkomende hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en zelfs stuiptrekkingen. Indien zich zulke klachten voordoen, is het zaak zo snel mogelijk frisse lucht naar binnen te loodsen door ramen en deuren wijd open te zetten. Bovendien moet het niet goed functionerende verbrandingstoestel direct worden uitgeschakeld en ook de eventuele gastoevoer moet worden afgesloten. Indien we deze alarmerende signalen negeren en niets doen, kunnen we bewusteloos geraken of zelfs binnen korte tijd overlijden!

Maatregelen nemen

Wat kunnen we doen om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen? Ten eerste is het belangrijk om voor voldoende zuurstof in de lucht te zorgen. Dit kan natuurlijk worden bereikt door de ruimte continu te ventileren door middel van bijvoorbeeld roosters en afzuigventilatoren. Eventueel kunnen de ramen op een kiertje worden gezet. Voorts is een periodieke controle van de aanwezige verbrandingstoestellen een absolute vereiste. Tot slot kunnen we koolmonoxidemelders in elke ruimte plaatsen, opdat we op tijd gealarmeerd worden indien er sluipend gevaar dreigt.

mh-purity-lite