Manschap A

Bij de brandweer begin je met de opleiding voor manschap A. Deze opleiding is zowel voor de vrijwillige brandweerlieden als voor de beroeps. Afhankelijk van de vorm duurt de opleiding meestal één of twee jaar. Of als je meerdere dagen per week naar school gaat duurt het soms maar een paar weken. De opleiding van manschap A bestaat uit drie kerntaken die allemaal met een praktijk en een theorie-examen afgesloten worden.

De eerste kerntaak is brand

Hier leer wat brand is en hoe je brand het beste kunt bestrijden. Je leert hoe je door de rook toch je weg kunt vinden en hoe je met de verschillende materialen om moet gaan.

De tweede kerntaak is THV

Dit onderdeel gaat over de Technische Hulpverlening. Bij dit onderdeel leer je met hydraulische gereedschappen om te gaan om mensen bijvoorbeeld uit een auto of een lift te bevrijden. Ook leer je hier met dommekrachten en hefkussens lasten te heffen.

Dan is er nog kerntaak IBGS en WO

Bij WO leer je wat je moet doen als er bijvoorbeeld een auto het water in is gereden. WO staat namelijk voor waterongevallen. IBGS leert je wat je moet doen als er bijvoorbeeld een giftig gas is ontsnapt. IBGS staat namelijk voor incidentbestrijding gevaarlijke stoffen.

mh-purity-lite